*Lưu ý: Flash sale không áp dụng cùng lúc với bao lì xì bí mật. Sau khi đặt mua, căn cứ vào thời gian phát sinh đơn hàng, ngày 17/2 sẽ có chuyên viên gọi điện xác nhận mức giảm giá bạn được hưởng.
*Với các đơn hàng bất kì khác không thuộc chương trình "FLASH SALE 60 PHÚT", khách sẽ được tặng bao lì xì bí mật, trị giá bao lì xì may mắn nhất lên đến 700K
*Lưu ý: Dưới đây là các sản phẩm với giá gốc chưa giảm. Sau khi đặt mua, căn cứ vào thời gian phát sinh đơn hàng, ngày 17/2 sẽ có chuyên viên gọi điện xác nhận mức giảm giá bạn được hưởng.

TWINS SKIN - SCIENTIFIC SKINCARE

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG