*Chỉ áp dụng cho đơn hàng trên 1.200.000 VNĐ
*Diễn ra trong vòng 30 phút vào 21h mỗi ngày
*Lưu ý: Dưới đây là các sản phẩm với giá gốc chưa giảm. Sau khi đặt mua, căn cứ vào thời gian phát sinh đơn hàng, ngày 17/2 sẽ có chuyên viên gọi điện xác nhận mức giảm giá bạn được hưởng.

TWINS SKIN - SCIENTIFIC SKINCARE

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG